Застрахователни фондове

Документи за лабораторни изследвания на пациенти със Здравна застраховка:

  • Представена валидна карта от Застрахователния фонд.
  • Лична карта за установяване самоличността на пациента.
  • Коректно попълнен и валиден Амбулаторен лист издаден от лекар  – бланката трябва да бъде подписана и подпечатана от лекуващ лекар и назначените изследвания да са в съответствие с поставена диагноза.

В случай на установени нередности в документацията на осигурените лица и при представяне на документи, неотговарящи на изискванията на съответните здравноосигурителни фондове, пациентите заплащат лабораторните тестове по действащия ценоразпис на МЦ „НОЛЕКС ” ООД, за което получават фактура или касов бон.

Филиали
и работно време

Виж повече

Цени на услуги
и пакети

Виж повече