За пациента

За да бъдат избегнати грешки в преданалитичния етап за всеки вид изследване е необходимо да се спазват следните инструкции.

Кръвна картина

Изследването може да бъде проведено през целия работен ден. Желателно е пациернта поне 2 час да не е приемал храна, кафе и кофеин съдържащи вещества.

Глюкоза( кръвна захар)

Изследването се провежда сутрин (между 7:00 и 9:00 часа) на гладно, без прием на кафе, кофеин съдържащи вещества и медикаменти.

Кръвно-захарен профил

Пациентът не спира лечението си, не променя обичайния си дневен режим. Изследването се осъществява по схема, назначена от лекуващия лекар.

Орален глюкозо-толерантен тест

Три дни преди теста, пациентът консумира смесена храна с минимум 150гр. въглехидрати дневно. Ако приема лекарства, които повлияват въглехидратния метаболизъм, приемът им трябва да бъде преустановен за 3 дни преди тест. Изследването се осъществява на гладно по схема, назначена от лекуващия лекар.

Липиден статус

Изследването се осъществява сутрин на гладно след 12 часов хранителен покой.2-3 дни преди изследването пациенът трябва да приема бедна на мазнини храна. Ако взема лекарства, които повлияват мастния метаболизъм, приемът им трябва да бъде пореустановен за 2 седмици преди изследването.

Електролити и олигоелементи

Изследването се провежда на гладно, минимум 10 дни след последния прием на препарати, които съдържат електролити и олигоелементи (включително мултивитамини)

Хормони на щитовидната жлеза

Изледването се провежда сутрин , без прием на медикаменти, кафе и кофеин съдържащи вещества.

Репродуктивни (полови) хормони

Изследването се провежда сутрин по схема в зависимост от фазата на месечния цикъл, без прием на хормонални препарати преди вземането на кръв.

Вит В12 и фолат в серум

Изследването се провежда минимук 10 дни след последния прием на препарати, които ги съсдържат, включително мултивитамини.

Урина (общо химично изследване и седимент)

Изследва се средна порция от първата сутрешна урина, която се събира в химически чисти съдове,по възможност след тоалет на гениталиите.

Калций, фосфор, катехоламини, 5-ХИОК в 24-часова урина

Събирането на урината започва сутрин (7:00 – 7:30 часа)Първата порция урина се изхвърля. Всяка следваща порция се в предватително добре измит съд с консервант, удобен за определяне на цялото количество урина( например бутилка от 2 литра).При всяко прибавяне на урина съдът се разклаща добре, съхранява се на хладно.Събирането на урината приключва с добавянето на първата порция урина от следващата сутрин (7:00 – 7:30 часа).Определя се общото количество урина отделено за 24 часа. В лабораторията се донасят само 50-100 ml.

Креатининов клирънс, микроалбуминурия в 24-часова урина

Събирането на урината започва сутрин (7:00 – 7:30 часа)Първата порция урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в предватително добре измит съд с консервант, удобен за определяне на цялото количество урина( например бутилка от 2 литра). При всяко прибавяне на урина съдът се разклаща добре, съхранява се на хладно. Събирането на урината приключва с добавянето на първата порция урина от следващата сутрин (7:00 – 7:30 часа). Определя се общото количество урина отделено за 24 часа. В лабораторията се донасят само 50-100 ml.

Спермограма

Необходимо е 3-4 дни полово въздържание. Събира се целият материал и се донася в лабораторията до 30-45 мин след отделянето му.

ДНК диагностика

Биологичен материал – серум, урина, еякулат, уретрален секрет, цервикален секрет.

Указания касаещи микробиологичен анализ

Гърлен секрет

Секретът за изследване се взима сутрин преди хранене, без хигиена на устата и преди започване на антибиотично лечение.

Носен и ушен секрет

Секретът се взима 12 часа след последното третиране с медикаменти.

Очен секрет

Секретът за изследване се взима преди започване на антибиотично лечение.

Еякулат за микробиология

Еякулатът се отделя чрез самостоятелно извършена мастурбация. Предварително добре се измиват ръцете и членът. Материалът се събира в стерилен контейнер и се доставя в лабораторията до 2 часа след отделянето на пробата.

Хламидия

1. Антитела в серум – кръв за изследване се взима през целия ден, без специален хранителен режим.
2. Атигени в цервикален секрет – директен имунофлуоресцентен тест-намазка върху предметно стъкло на цервикален секрет (материалът се взима от гинеколог)

Указания касаещи паразитологични изследвания

Паразитология

1.Перианален отпечатък (перианално остъргване) – материалът се взима сутрин, преди тоалет и дефекация. Скоч лентата се залепя върху аналния сфинктер и след това върху предметното стъкло.

2.Фекална проба за протозои и хелминти – материалът(колкото орех) се взима от различни части на изпражнението и се доставя в лаборатория в добре затворен пластмасов контейнер.

3.Токсоплазмоза – IgM и IgG антитела. Кръв за изследване се взима през целия работен ден, без специален хранителен и медикаментозен режим.
4.Ехинококоза – IgG антитела. Кръв за изследване се взима през целия работен ден.

COVID изследвания

COVID диагностика

1. Бърз антигенен тест – изследва се назофарингеален секрет. Пробонабирането се осъществява в лаборатория.

2. PCR тест ( полимеразна верижна реакция) -изследва се назофарингеален секрет. Пробонабирането се осъществява в лаборатория.

3. Тест за антитела IgG и IgM – изследването се осъществява от венозна или капилярна кръв , взета през целия работен ден.

Филиали
и работно време

Виж повече

Цени на услуги
и пакети

Виж повече