За нас

Медицински център Нолекс е модерно и добре оборудвано лечебно заведение за извънболнична помощ. Предлага цялостна здравна услуга, използвайки потенциала на различни видове специалисти, осигурява комплексен диагностичен и лечебен подход за постигане максимална удовлетвореност на пациентите си.

В лечебното заведение намират реализация над 70 медицински кадри – лекари с различни специалности, лаборанти, биолози, химици , които с дългогодишния си опит и професионализъм допринасят за подобряване здравето и качеството на живот на пациентите .

Лечебното заведение възниква през 2003г като СМДЛ “Медицел“ и в желанието си да предложи на населението по-всеобхватно медицинско обслуждане, разширява своята дейност разкривайки Медицински център Нолекс с местоположение гр.Асеновград, ул.“Любен Каравелов“№ 6.

Разполага с модерно технологично оборудване, предлага разнообразни медицински услуги и иновативен подход за профилактика , диагностика и лечение на редица заболявания.

Има сключен договор с НЗОК, с фондове за здравно застраховане и фирми по трудова медицина, за да предложи комплексна грижа за пациентите и разнообразни медицински услуги.

За Медицел

СМДЛ „Медицел“ гр. Смолян е филиал на „МЦ Нолекс“ гр.Асеновград. Разполага с модерна апаратура за извършване на:

  • Ехография на млечна жлеза, коремни органи, малък таз
  • Доплерова сонография
  • Ехокардиография
  • ЕКГ
  • Холтер ЕКГ, RR
  • Електромиография
  • Аудиометрия
  • Спирометрия (функционално изследване на дишането)

Има сключени договори с фондове и предприятия за профилактични прегледи и изследвания на служители. Предлага Обща Лекарска консултативна комися (ЛКК) по договор с НЗОК или платена. Лабораторията предлага услугата „Посещение в дома“ за вземане на биологичен материал.

Филиали
и работно време

Виж повече

Цени на услуги
и пакети

Виж повече