„Медицински център Нолекс“ предлага работно място за лекар и  възможност за придобиване на специалност по Клинична лаборатория с месторабота гр.Смолян.

За повече информация: 0331 /6 72 88  и 0893 385 535