Неврална терапия – новост в нетрадиционните лечебни методи към Кабинет по физикална и рехабилитационна медицина

Невралната тарапия представлява форма на регулационна терапия, която има за цел откриване и отстраняване на огнищата на хронично възпаление, повлияване на болката и възстановяване на функционалността. Целите се постигат, чрез инжектиране на малки дози локален анестетик в точно определени места или точки от човешкото тяло. Особено подходяща е при хронични болки от различен характер, които трудно се повлияват от медикаментозна терапия. Методът е научно доказан и широко приложим по света, особено в Австрия и Германия.

За кого е подходяща невралната терапия?

  • Показанията за лечение са много широки. Методът може да се ползва при болни с различни заболявания, свързани с болка или нарушена функция. Това са състояние като например: болки по хода на гръбначния стълб, възпалителни ставни заболявания и болки свързани с травми от друго естество, неврологични заболявания , някои заболяваня на вътрешните органи, вегетативни заболявания, наличие на белези и други.

Какви са противопоказанията?

  • Невралната терапия не се прилага при хора с алергия към локални анестетици ( Лидокаин и Прокаин), при декомпесирани сърдечни заболявания, миастения гравис, психиатрични, генетични и някои системни заболявания.

Как протича лечението?

  • След обстоен преглед, локалният анестетик се прилага чрез инжекции на точно определени места. В зависимост от проблема обикновено за повлияване са необходими между 2-5 посещения, които могат да бъдат веднъж седмично, месечно или през няколко дни. Лечението е строго индивидуално.