Медицински център Нолекс с нов уеб сайт

Медицински център Нолекс вече разполага с нов уеб сайт, на който може да видите подробна информация за нашите услуги, филиали и центрове.