Клинична лаборатория

Клинична лаборатория към „МЦ Нолекс“ обслужва пациенти насочени от общопрактикуващи лекари и специалисти, пациенти от здравно-осигурителни фондове и изследващи се по собствено желание.

Предлага профилактични пакети подходящи за различни възрасти, пол и динамика на живот.

Лабораторията извършва широк спектър от изследвания и използва аналитични методи, утвърдени в Медицински Стандарт по клинична лаборатория.

Лабораторията е оборудвана с високотехнологична апаратура, извършва прецизен вътрелабораторен качествен контрол, инвестира и разполага с квалифицирани кадри – лекари ,лаборанти, химици, биолози.

Видове изследвания:

  • хематологични изследвания
  • клинико-химични изследвания
  • хормони и туморни маркери
  • кръвосъсирване и фибринолиза
  • сърдечни маркери
  • витамини
  • уринен анализ

Лабораторията разполага с лабораторна информационна система, уникален баркод за всеки пациент, възможност за получаване на резултатите по e-mail или онлайн.

Д-р Златка Димчева

Д-р Недялка Димитрова

Работно време:

Понеделник – Петък
7:00 – 18:30

Събота
7:30 – 15:00

Посещения по домовете

Лабораторията предлага услугата „Посещение в дома“ за вземане на биологичен материал.

Заявки за домашни посещения се правят един ден предварително на тел. 0331 /6 72 88 ; 0893385535 от понеделник до петък.

Цена: 10.00лв.

Филиали
и работно време

Виж повече

Цени на услуги
и пакети

Виж повече