Вътрешни болести

Кабинетът по вътрешни болести към „МЦ Нолекс“ прилага мултидисциплинарен подход при обслужването на пациентите . Поддържа активна връзка с профилираните специалисти и допринася за комплексната диагностика и лечение на пациентите.

Извършва:

  • Прегледи, диагностика и лечение на вътрешни заболявания
  • Консултации и насочване към други видове специалисти или болнично лечение
  • Ехографско изследване на коремни органи и малък таз
  • Отчитане на дихателни показатели
  • Антропометрична оценка на затлъстяването
  • Предоставяне на медицинско направление за високо специализирани дейности и изследвания.

Предлага обща лекарска консултативна комисия (ЛКК)!

Д-р Георги Русков

Работно време
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
    14:00-15:00   14:00-15:00      
    14:00-15:00   14:00-15:00      
    14:00-15:00   14:00-15:00      
    14:00-15:00   14:00-15:00      
    14:00-15:00   14:00-15:00      
Вътрешни болести Цена
Първичен преглед 30.00
Вторичен преглед/разширена консултация 15.00
Ехография на коремни органи 15.00
Ехография на малък таз 10.00
Лкк 10.00
Платена Лкк Информация на регистратура
Запазете своя час на телефони:
0331 / 6 72 88
0893 385 535
или на място в МЦ Нолекс

Запази час

Филиали
и работно време

Виж повече

Цени на услуги
и пакети

Виж повече