Образна диагностика

Образната диагностика е дял от медицината, който използва разнообразие от методи за визуализиране и диагностика на различни органи и системи в човешкото тяло.

Кабинет по Образна диагностика към „Медицински център Нолекс“ разполага с апаратура за извършване на:

  • Графично-скопични рентгенови изследвания
  • Ехография на млечни жлези
  • Ехография на коремни органи
  • Мамография!
Образна диагностика Цена
Рентгенография на крайници, стави и гривнена става в две проекции 30,00
Рентгенография на раменна или тазобедрена става в една проекция 25,00
Лицева рентгенография на таза 25,00
Рентгенография на сегмент от гръбначния стълб в две проекции 30,00
Рентгенография на черепа в две проекции 25,00
Специални центражи на черепа 25,00
Рентгенография на лицеви кости 25,00
Рентгенография на околоносни кухини 25,00
Рентгенография на стернум 25,00
Рентгенография на ребра 25,00
За всяка следваща прицелна рентгенография по изследванията изброени от т.1 до т.10 – допълнително 10,00
Рентгенография на бял дроб и сърце 30,00
Обзорна рентгенография на коремна област 30,00
Обзорна рентгенография на отделителна сиситема 30,00
Ехография на млечни жлези 40,00
Мамография на двете млечни жлези ( в две проекции ) 60,00
Запазете своя час на телефони:
0331 / 6 72 88
0893 385 535
или на място в МЦ Нолекс

Запази час

Филиали
и работно време

Виж повече

Цени на услуги
и пакети

Виж повече