Филиали и контакти

МЦ Нолекс

гр.Асеновград, ул. “Любен Каравелов“ № 6
Понеделник – Петък 7:00 – 18:30
Събота 7:30 – 15:00

0331 / 6 72 88
0893 385 535

COVID лаборатория

гр.Асеновград, ул. “Любен Каравелов“ № 6
Понеделник – Петък 8:30 – 11:00
14:00-16:00
Събота: 9:00-11:00

0331 / 6 72 88
0893 385 535

Филиал – гр. Асеновград

Манипулационна за вземане на проби

гр. Асеновград, кв. Долни Воден , ул. “Камара“ № 2
Понеделник – Петък 7:30 – 14:00
0331 / 6 72 88
0893 385 535

Филиал – гр. Асеновград

Манипулационна за вземане на проби

гр. Асеновград, ул. “Ал. Стамболийски“№49
Понеделник – Петък 7:00 – 17:00
0892 243 867

Филиал – гр. Куклен

Клинико-лабораторни изследвания

гр. Куклен, ул. “Славянска“ № 7
Понеделник – Петък 7:30 – 15:00
0331/ 6 72 88
0896 677 680

Филиал – гр. Пловдив

Манипулационна за вземане на проби

гр. Пловдив, ул. “Ален Мак“№ 2
Понеделник – Петък 7:30 – 14:00
0331/ 6 72 88
0894 600 413

Филиал – гр. Пловдив

Клинико-лабораторни изследвания

гр. Пловдив, бул. “Александър Стамболийски“№35
Понеделник – Петък 7:30 – 14:30
0892 296 210

Филиал – гр. Пловдив

Микробиологична и вирусологична лаборатория

гр. Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза“№15
Понеделник – Петък 7:30 – 11:30
14:30 -18:00

0896 778 485

Филиал – гр.Пловдив

Манипулационна за вземане на проби

гр.Пловдив , жк.Тракия , ул.“Съединение“№19
Понеделник – Петък 8:00 – 14:30

Филиал- гр.Чепеларе

гр.Чепеларе, ул. „Беломорска“ 44А (Поликлиниката)
Понеделник – Петък 7:30 – 15:00
0896 858 423

Филиал- гр.Чепеларе

гр.Чепеларе, ул. „Здравец“ №2
Понеделник – Петък 8:00-12:00
Събота: 9:00-11:00

0896 858 423

Филиал - гр. Доспат

гр. Доспат, ул. „Здравец“ 6 (Поликлиниката)
Понеделник – Петък 7:30 – 15:00
0896 677 681

Филиал - гр. Смолян

Клинико-лабораторни излседвания

гр. Смолян, бул.България 6
Понеделник – Петък 7:00 – 17:00
0301 / 65 366
0896 692 924

Филиал - гр. Смолян

Микробиологична лаборатория

гр. Смолян, бул.България 6
Понеделник – Петък 7:30 – 16:00
0895 778 735

Филиал - гр. Смолян

Манипулационна за вземане на проби

гр. Смолян, бул. България 2 (МБАЛ гр.Смолян, ет. 2)
Понеделник – Петък 8:00 – 13:00
0895 428 217

Филиал - гр.Пловдив

Манипулационна за вземане на проби

гр.Пловдив, ул.“Ландос“ №17

Понеделник – Петък 7:30 -14:30

0893 385 535 

 

Свържете се с нас

1 + 13 =