Медицински център Нолекс,
гр. Асеновград

16 филиала на достъпни локации
за Ваше удобство

Комплексен диагностичен и лечебен подход

Повече от 70 медицински кадри

Модерно и съвременно медицинско оборудване

гр.Асеновград, ул. “Любен Каравелов“ № 6
Понеделник – Петък 7:00 – 18:30
Събота 7:30 – 15:00

0331 / 6 72 88
0893 385 535

СМДЛ „Медицел“ е филиал на МЦ“Нолекс“

Повече за МЦ Нолекс

Медицински център Нолекс е модерно и добре оборудвано лечебно заведение за извънболнична помощ. Предлага цялостна здравна услуга, използвайки потенциала на различни видове специалисти, осигурява комплексен диагностичен и лечебен подход за постигане максимална удовлетвореност на пациентите си.

В лечебното заведение намират реализация над 70 медицински кадри – лекари с различни специалности, лаборанти, биолози, химици, които с дългогодишния си опит и професионализъм допринасят за подобряване здравето и качеството на живот на пациентите.

Указания
за пациента

Виж повече

Филиали
и работно време

Виж повече